Motivácia zamestnancov prostredníctvom cestovania?

motivácia zamestnancov

Motivácia zamestnancov prostredníctvom cestovania?

Motivácia zamestnancov formou cestovania sa v zahraničí využíva veľmi často.

Jej cieľom je posilniť tím, alebo firmu a vytvoriť osobitnú atmosféru, ktorá pomôže zvýšiť jej výkonnosť a výkonnosť spoločnosti.

Kľúčom k úspechu každej spoločnosti je okrem iného aj schopnosť zvyšovať svoje výnosy každý rok. Je to náročný proces pre každú spoločnosť, ale zvlášť pre personálne agentúry a náborové firmy.

Programy motivujúce zamestnancov sú často určujúcim faktorom toho, či také spoločnosti dosahujú svoje ciele v oblasti zvyšovania svojich tržieb alebo nie.

Zatiaľ čo mnoho firiem personálnych agentúr, alebo náborových firiem ponúka hotovostné odmeny, 13 platy, vstupy do fitenss centier a pod. jednou z často prehliadaných možností je luxusný motivačný cestovný výlet, ktorým spoločnosť odmeňuje náborových pracovníkov za dosiahnutie obchodných cieľov.

V zahraničí je pomerne bežné využívanie tzv. motivačného cestovania do atraktívnych alebo exotických destinácií a využíva sa ako motivačný nástroj pre svojich interných zamestnancov a obchodných partnerov.

Aké incentívne stimuly využívate vo vašej firme ?

Sú to štandardné ponuky na 13 alebo 14 plat, fitness vstupy alebo spoločný teambuilding, či možnosť pracovať z domu?

Využili ste už niekedy tzv. incentívne cestovanie? Používate tento motivačný nástroj pre vašich zamestnancov alebo obchodných partnerov?

Motivačné cestovanie je nástroj na stimulovanie zamestnancov, ktorí:

  1. dosiahli určité ciele v spoločnosti, alebo
  2. sú na hranici vyhorenia, ale pre firmu sú veľmi dôležitý, alebo
  3. firma potrebuje re-treatment, ozdravenie a zmenu, alebo
  4. potrebujete viac, alebo iným spôsobom motivovať svojich zamestnancov.

Motivačné cestovné programy sú motivačným nástrojom na zvýšenie produktivity zamestnancov, alebo majú viesť k dosiahnutiu obchodných cieľov. Títo zamestnanci sú odmenení výletom a program je navrhnutý tak, aby ocenil zamestnanca za jeho výsledky.

Motivačné cestovné výlety nie sú priemerné „exotické“ cesty. Poskytujú oveľa luxusnejší zážitok, ktorý poskytuje dobrodružstvo, kultúrne zážitky, bezkonkurenčnú miestnu gastronómiu, adrenalinový zážitok a mnohé ďalšie.

Je to typ cesty, ktorá prináša príbehy, ktoré sa rozprávajú a znovu predávajú rodine a priateľom.

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi požiadavkami a predstavami a pripravíme vám viacero možností incentívnej dovolenky pre vás, vašich zamestnancov alebo partnerov.

motivácia zamestnancov
Príprava kávy Kostarika